Pn - Pt 05:00 - 20:00,
Sb - Nd 09:00 - 13:00

Regulamin Świadczenia Usług
Wymiany Walut Cyfrowych

Tytuł Link
Regulamin Świadczenia Usług Wymiany Walut Cyfrowych
Formularz reklamacji
Polityka Prywatności
UoOIF – Ustawa z dn. 29.07.2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi (Dz.U. z 2018 r., poz 2286 z późn. zm.)
UoUP – Ustawa z dn. 19.08.2011 r. o Usługach Płatniczych (Dz.U. z 2011 r., poz. 1175 z późn. zm.)
AML – Ustawa z dn. 01.03.2018 r. o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz. 1115 z późn. zm. - w tym z 2021 r.)